Om

Jon Hildrum arbeidet i mange år som norsklærer med ett bein i grunnskolen og ett bein i Aschehoug forlag der han skrev mange lærebøker i norsk. Ca. 50 lærebøker med stort og smått. Han startet tidsskriftet i samarbeid med AV-sentralen i Nord-Trøndelag. I 1989-1990 ble Norsknytt utgitt av Trøndersk Multimedia. Fra og med 1991 har Norsknytt blitt utgitt av Norsknytt ANS/AS. Jon Hildrum er for lengst pensjonert, og i 2006 overtok Øystein Jetne som redaktør for bladet, også han med solid bakgrunn fra både undervisning og produksjon av lærebøker.

NORSKNYTT er et metodikk- og aktivitetsblad for norskfaget i grunnskolen. Bladet presenterer kortfattede artikler samt enkle, pedagogiske tips knyttet til praktisk opplæring. Vi prøver gjennom NORSKNYTT å holde lærerne ajour med utviklingen innen norskfaget; nye genre innføres, nye prøveformer, tentamensoppgaver etc. Lærebøkene klarer ikke i tilstrekkelig grad å fange opp den raske utviklingen.

NORSKNYTT inneholder oppgavestoff og aktivitetsforslag med «matnyttig» norskstoff, kryssordoppgaver, forslag til tentamensoppgaver og kopieringsoriginaler.

Jon Hildrum ble norsk-konsulent for skoledirektøren i Nord-Trøndelag i 1974. Sammen med Tore Berg fra Verdal utga han bladet NORSKNYTT i 3-4 år. Etter den tid ble han redaktør alene.

Fra og med 1. januar 1989 til og med 2005 (i 1989 ble tidsskriftet utgitt under navnet NORSKFAGET) utga Jon Hildrum NORSKNYTT på egen hånd. Fra 1989 til 1990 i samarbeid med Trøndersk Multimedia AS i Levanger. Fra 1991 i samarbeid med Bjarne Berre.

I perioden 1989-91 ble det også utgitt en lydkassett sammen med tidsskriftet – 10 kassetter i alt.

I den første perioden ble tidsskriftet kun utgitt til skoler i Nord-Trøndelag, men gjennom diverse kursvirksomhet fra Hildrums side ble NORSKNYTT kjent og spredt over det ganske land.

På det meste var opplaget på ca 800 eksemplarer utsendt til ca. 700 abonnenter i grunnskolen. Fra og med årgangen 2006 har Øystein Jetne vært redaktør av NORSKNYTT .

For mer informasjon:
Fagbokforlaget – Øystein Jetne
Tanum – Øystein Jetne
Facebook – Øystein jetne
Namdal.info