4/2018

 • Fagfornyelsen
 • Norsknytts høringssvar
 • Oppgaver til novellen «Sista måltiden»
 • De beste ungdomsbøkene 2018
 • Pechakucha i klasserommet
 • Om stjerneorientering
 • Når lesingen har låst seg
 • De hundre beste barne- og ungdomsbøkene
 • Tematiske motsetningspar
 • Egenskaper en oppdiktet person kan ha
 • Grammatikkspel på nynorsk
 • Grammatikkspill på bokmål
 • Subjektsform eller objektsform? (bokmål)
 • Han, ho eller henne? (nynorsk)
 • Hans hennes eller sin? (bokmål)
 • Hans, hennar eller sin? (nynorsk)
 • Dykkar eller deira? (nynorsk)
 • Standard nynorskfeil
 • Fasitsider