4/2010

 • Funn om lesing i PISA-undersøkelsen 2009
 • Bokomtale: Sammensatte tekster i skolen
 • Direktoratet oppretter forum for norskfaget
 • Fra LUS til Leselos
 • Kartleggingsskjema – leseferdigheter
 • Bokomtale: CHERUB-serien
 • Bokomtale: Stille før stormen
 • Bokomtale: Veslebror seg deg
 • Bokomtale: Kirkegårdsboken
 • Bokomtale + persongalleri: Dødslekene
 • Handlingsreferat fra Dødslekene
 • Oppgaveark til Dødslekene
 • Kommaoppgaver
 • Å/og-oppgaver
 • Fortidsprøven
 • Orddeling ved linjeslutt: Hvordan BØR ordene deles?
 • Orddeling ved linjeslutt: Hvordan KAN ordene deles?
 • Korrekturkryssord (bokmål)
 • Korrekturkryssord (nynorsk)