4/2008

 • Leder
 • Opplesning og høytlesning
 • Forarbeid til opplesingen
 • Tips om debattklubber
 • Taleanalyse
 • Sitatbruk
 • Kongens nyttårstale
 • Artiklenes to hovedtyper
 • Avisartiklenes kjennetegn
 • Vurdering av samtaler
 • Vurderingsskjema for klassesamtaler
 • 27 ting man kan gjøre med en fortelling
 • Filmstudieark: Max Manus
 • Fremmedord og ordforklaringer
 • Ordkunnskap
 • Litterære stjerner tidlig på 1900-tallet
 • Bestiser og kompiser
 • Spørsmål til språkspalten
 • Kryssord med avløserord
 • Teaterkryssord
 • Én-skal-ut-oppgaver
 • Ditt-og-datt-kryssord