4/2006

 • Eventyrene er alltid aktuelle
 • Kryssordvinnere 2006/3
 • Den nye Norsknytt-redaktøren presenterer seg
 • Gammelredaktøren takker for laget etter 32 år
 • Eventyrkongen på femtilappen var stadig blakk
 • Haldis Moren Vesaas – hundreårsminne i 2007
 • Hulter til bulter i grammatikk, dikt og ordspråk
 • Synliggjøring av lokalhistorie
 • Ta en tekstsjekk før du leverer
 • Kontrast – et sentralt virkemiddel i alle kunstarter
 • Kjenner du dikterne og tekstene deres?
 • Bagateller eller uønsket oppførsel i klasserommet
 • Skriv korttekster – bruk malende adjektiver
 • Skriv sant og saklig
 • Homonymer på kryss og tvers
 • Kjente tekster i uvant sjangerdrakt
 • NORSKNYTTS MIDTSIDER
 • Du forstår svensk og dansk?
 • Oversett fra svensk og dansk til norsk
 • Fra lærer til lærer
 • Tegn sanger – Finn avløserord
 • Plakaten – sjangeren som alle leser
 • Lesedagboka – ei gullgruve for minnet
 • Norskkryss 2006/4 nynorsk
 • Norskkryss 2006/4 bokmål
 • Tentamensoppgaver i norsk
 • Tretti spørsmål om språk og litteratur
 • Kjenner du 24 folke-eventyr?
 • Skriv og syng: Norsk er moro
 • Kryssordløsninger 2006/3