4/2000

 • Uttale-endringer er språklige sunnhetstegn 
 • Kryssordvinnere 3-2000
 • Glede gir bedre læring
 • Gjer Garborg levande 
 • Når det sier stopp 
 • Nynorskundervisninga må fornyast 
 • Drøft grannespråkundervisninga 
 • Tipp svenske turistord 
 • Vi planlegger en artikkel om årstidene 
 • Fortell, men ikke start med begynnelsen 
 • Skriftlege meldingar 
 • Små drypp fra lærer til lærer
  • Skap variasjon i timen
  • Bokstavleik motiverer til å bruke ordliste
  • Sjetteklassinger er «fortellingsfadrer» for førsteklassinger
  • Les teksten bakfra når du vil finne ordfeil
  • En liten ordleik: Hvem finner det lengste ordet med bare en vokal i?
 • «Synnøve Solbakken» — et av hovedverkene i vår nasjonallitteratur 
 • Norsknytts midtsider: Finn ord 
 • I diktet kan alt skje 
 • Utfyllingsdikt 
 • Bygg opp et dikt 
 • Norskkryss 4 – 2000, nynorsk 
 • Norskkryss 4 – 2000, bokmål 
 • Tentamen i norsk 
 • Finn ordfeil på plakater 
 • Litterær rebus, diktere på 1600-, 1700- og 1800-tallet 
 • Skriv og framfør: Kvardagsplager 
 • Kryssordløsninger 3-2000