4/1998

 • Lær å stille spørsmål
 • CD-ROM – skolens dataframtid?
 • Skriv og tegn – samhandlingsoppgaver
 • Kryssordvinnere i Norsknytt 3 – 1998
 • Ord om dikt og dikting
 • Om å stille spørsmål i prosjektarbeid
 • Skolens og elevenes valg – rapportskriving
 • Synonymer og antonymer på kryss og tvers
 • Sju enkle tanker om retting
 • Å skrive er et håndverk
 • Ord om følelser og egenskaper
 • En fengende start gjør leseren nysgjerrig og leselysten
 • Stryk «tomme» ord
 • Tegninger som igangsettere til skriving
  • Oppgaver
 • Rollespill hjelper oss til å se flere sider av ei sak
 • Hva vet du om de tre store ordklassene?
 • Finner du 52 feil i brevet?
 • Hvem skrev hva? Greier du 38 rette?
 • Norsk språkhistorie
 • Norskkryss 4 – 1998, nynorsk
 • Norskkryss 4 -1998, bokmål
 • Tentamen i norsk hovedmål
 • Ordleken DOBBELTORD
 • Arbeidsskjema for bokanmeldelse
 • Syng og skriv: Et bibliotek – At the library, gjendikt
 • Kryssordløsninger Norsknytt 3-1998