4/1997

 • Skrivehjelp
 • Kryssordvinnere 3-1997
 • «- skrive for mottakarar utanfor klasserommet»
 • Pop og rock
 • Drama – en sentral aktivitet
 • Åtte punkter for deg som vil bli en bedre skriver
 • Skriv sakprosa
 • Ord som høyrer saman
 • Snakkebobler fylles med tekst 1-2
 • Norsknytts midtsider: Samtaleark om litteratur
 • Kjente tekster i fremmede sjangerdrakter
 • Slik gjør jeg det: Fra lærer til lærer
  • Sannsynlighetsberegning med alfabetet
  • Musikk som «lydvegg»
  • Dramatiser grammatikken
  • Gjennomgåing av tentamensbesvarelser
  • Hvilken dikter/litterær person er jeg?
 • Skriv klassedikt
 • Skriv om det
 • Norskkryss 4-1997, nynorsk
 • Norskkryss 4-1997, bokmål
 • Tentamen i norsk
 • Greier du 40 riktige?
 • Lær fremmedord av sporten
 • Syng og skriv: Tøysevers og forfattersanger
 • Løsninger på kryssord 3-1997