4/1995

 • Norsk blir et fag igjen
 • Del ideer med kolleger, det lønner seg
 • Kryssordvinnere 3-1995
 • Mange positive trekk ved L97 (høringsutkastet)
 • Bildene i leseboka beriker tekstene
 • Rettskrivingsvedtak skaper problemer
 • Tillat på bokmål?
 • Miniordliste, nynorsk
 • Vi planlegger en artikkel om årstidene
 • Logg gir verdifull tilbakemelding
 • Klippedikt, juletreet
 • Dikt blir «skuespill»
 • Slik gjør jeg det – små drypp fra lærer til lærer
 • Velg stikkord – skriv, små igangsettere for skriving
 • «Synnøve Solbakken», et av hovedverkene i vår nasjonale litteratur
  • Ei slektstavle gjør lesinga lettere
 • Om skriftforming
  • Aksjon ren skrift
  • Appeller til elevenes forfengelighet
  • Håndskriftsanalfabetisme
 • Kryssordløsning gir øving i skriftforming
 • Norskkryss 4-1995, nynorsk
 • Norskkryss 4-1995, bokmål
 • Tentamen i norsk hovedmål
 • Sett ord i grupper etter innhold og styrke
 • Syng, skriv. «Vår skole skal være – «
 • Litterær rebus, diktere fra 1600, 1700 og 1800-tallet
 • Kryssordløsninger 3-1995