4/1993

 • Norsk før og nå
 • Kryssordvinnere 3-1993
 • Ord om dikt og dikting
 • Mer humor i norskfaget
 • Bruk det rike utvalg av «scenesjangrer»
 • Les noen få ord – så kjenner du sjangeren
 • Fyll ut ruteord
 • Små drypp fra lærer til lærer
  • Avskrift har sin rettmessige plass også i moderne skole
  • «Bestemorhylle» på skolebiblioteket
  • Slå et slag for lyrikk skriftforming
  • Skriveøvinger i glemmeboka
 • Roald Dahl – gir leserne grøss og humor
  • For Norsknytt av Ann-Kristin Aarflot
 • Vi gløtter inn i forfatterens verksted
 • Sigurd Hoel førte ikke direkte inn
 • Gjendikting – skapende gjengiving
 • Skriv om det
 • Tradisjonell grammatikkundervisning må nedtones
 • Verb setter fart – adjektiv fargelegger
 • Gjør grammatikken levende
 • Hva vet du om de sentrale ordklassene?
 • Norskkryss 4-1993, nynorsk
 • Norskkryss 4-1993, bokmål
 • Reform 94 Videregående opplæring, oppgaveark
 • Syng og skriv: Gode venner
 • Øving i bruk av oppslagsbøker: Finn fram i atlas
 • Kryssordløsninger 3-1993