3-4/2014

 • Hjelpemidler til eksamen
 • De beste ungdomsbøkene 2014
 • Et dukkehjem – undervisningstips
 • Vurderingsskjema for dramatisering
 • Et dukkehjem – relevante kompetansemål
 • Et dukkehjem – førlesingsaktiviteter
 • Et dukkehjem – etterlesingsaktiviteter
 • Et dukkehjem – sammendrag av akt 1, 2 og 3
 • Et dukkehjem – refleksjonsoppgaver
 • Et dukkehjem – rollekort/persongalleri
 • Et dukkehjem – bakgrunnsinformasjon – lærer‐i‐rolle
 • Et dukkehjem – påstander om viktige temaer
 • Et dukkehjem – bearbeidet utgave med oppgaver
 • Et dukkehjem – alternativ slutt
 • Ord om gutter og jenter
 • Dukkehjem‐quiz
 • Et dukkehjem – rekvisittene
 • Et dukkehjem – symbolbruken
 • Et dukkehjem – tekstsamspill
 • Et dukkehjem – skjema for karakterbeskrivelser
 • Et dukkehjem – Nora, Torvald, fru Linde, Krogstad og Rank
 • Et dukkehjem – diskusjonsforum v/muntlig eksamen
 • Et dukkehjem – mulige temaer
 • Et dukkehjem – rollefigurenes uttrykksmåter
 • Et dukkehjem – språklig stil
 • Et dukkehjem – Hollywood-­‐modellen
 • Et dukkehjem – personvern og opphavsrett
 • Et dukkehjem – skriveoppgaver
 • Elevsvar på refleksjonsoppgave
 • Fasitsider