3-4/2012

 • Ny eksamensordning i norsk skriftlig i 2014
 • Direktoratet utgir kjennetegn på måloppnåelse
 • Bokomtaler
 • De beste ungdomsbøkene i 2012
 • Tips til verdens bokdag
 • Miming av boktitler
 • Miming av eventyrnavn
 • Boktittelstafett
 • Sitatstafett
 • Litteratur-quiz
 • Oppgaver om oppslagsord og oppslagstempo
 • Språkeksperten om navn
 • Navne-quiz
 • Fleip eller fakta om navn
 • Hjelpeark om historiske fortellinger
 • Faktasjekken om anakronismer
 • Ordgåter – nyord i norsk
 • Skriv en historisk fortelling!
 • Nyord i perioden 1967–1999
 • Normer fra Skrivesenteret
 • Diktatord i puggelister
 • Gjenkjenning av metaforer
 • Ordklassebestemming
 • Fasitsider