3-4/2011

 • Omtale: Den illustrerte boka
 • Omtale: Apefjes + Hamlet
 • Omtale: Cherub + Alex Rider (tegneserier)
 • Omtale: Aya + Drageløperen (tegneserier)
 • Omtale: Trash + Mytteriet på Bounty
 • Omtale: Håndbok for skoleavisa
 • Omtale: Leselekse på 101 måter
 • Omtale: Kontekst – norsk fordypning
 • Tips til språklig fordypning
 • Vurdering av språklig fordypning
 • 77 forslag til språklig fordypning
 • Ordjakt etter ord med «-ord»
 • Norrøne myter – kombinasjonsoppgaver
 • Undervisningstips om dialekter
 • Dialekt-quiz om norske låter
 • Omtale: Dialektlandet + Dialekter i Norge
 • Språkspalta om dialektar
 • Dialekt-quiz (med quizmaster)
 • Dialekt-quiz (rett/galt-påstander)
 • Skriveoppgaver om demokrati og ytringsfrihet
 • Skriveoppgåver om løgn og sanning
 • Vokaler og konsonanter
 • Innholdsfortegnelse 2007–2011
 • Sjekkliste for databrukaren (mac)
 • Forvekslingsord (søk-og-erstatt-liste)
 • Samtaler om korrekt språkbruk
 • Mangelfulle ytringer
 • Korrekturkryss (bokmål)
 • Korrekturkryss (nynorsk)
 • Innstramming og modernisering (rettet versjon)
 • Jakten – diskusjonsoppgaver (ny layout)
 • Jakten – fordypningsoppgaver (ny layout)
 • Ordbokøvelser 1+2 (ny layout)
 • Forkortingskryss 3 (nynorsk)