3-4/2007

 • Leder – «Tid for tunge løft»
 • Kort om PISA
 • Lesestrategier
 • Norske folkeeventyr
 • Norsk overtro
 • Vokaler og konsonanter
 • Bokstavomstokking av avisord
 • Innbyggernavn
 • Hunnpris og hannpris
 • Notiser
 • Kort om gramatikk
 • Verb
 • Substantiv
 • Fargerike adjektiv
 • Sammensatte adjektiv
 • Adverb
 • Pronomen: De eller Dem?
 • Preposisjon
 • Gramatikk-loop
 • Kryssordartikkel
 • Fremmedkryss
 • Filmkryss
 • Lydkryss
 • Tegnkryss
 • Antonymkryss
 • Fasitsider