3/1999

 • L97 for alle elever
 • Kryssordløsninger 1999/2
 • Nye prøveformer
 • Brukssjangrene, sentrale på alle klassetrinn
 • Vi arbeider med brukssjangrene
 • Fra lærer til lærer
  • Svapatipak, hva er det?
  • Mokorep – elementær læringspsykologi er nødvendig
  • Klassene får ansvar for orden i hyllene på biblioteket
  • Hvor mange språk fins det i verden, lærer?
 • Skoleavis med edb, tilvalgsfag
 • Høstsemesteret i tusenårsskiftets tegn
 • Tema: Rettskrivingshistorie
 • Skriv 100 ord rett
 • Rettskrivingsarket
 • Øvingsark for utfylling
 • Øvingsark med fremmedord
 • Norsknytts midtsider
 • Elevdikt, antologi fra ungdomsskolen
 • Tema: Ordspråk, livsvisdom i kortform
 • Ideboka mi, ei bok som gir varig glede
 • Hvorfor er grannespråkundervisning nødvendig?
 • Norskkryss, nynorsk
 • Norskkryss, bokmål
 • Tentamen i norsk hovedmål, bokmål
 • Spørsmål om så mangt
 • Finn boktitler
 • Matrap, framfør og skriv
 • Kryssordløsninger 1999/2