3/1993

 • Overvurderer vi elevenes ordforståelse?
 • Kryssordvinnere 2-1993
 • Om skole og norskfaget
 • Avgangsprøvene 1993 – variert og krevende
 • Elevene må venne seg til å bruke ordbøker og oppslagsverk
 • Aktivitetsark i bruk av ordbøker, bokmål og nynorsk
 • Finn fram i atlas, aktivitetsark
 • Synonymer hulter til bulter – sett dem i grupper
 • Finn «paraplyord» og avløserord for TING
 • Slik gjør jeg det
  • Disponering av tekster som tverrgruppe-oppgave
  • «Jukselapp» ved prøver
  • La elevene låne bøker som leseverktekstene står i
 • Still spørsmål til emnet du skal skrive om
 • La elevene få erfare at grannespråkene er lette å forstå
 • Svenske smil, tekstark og oppgaveark
 • Nynorsk-skriveboka med ny vri på sidemålsopplæringa
 • Skriv om noe som (kanskje) bare fins i vår fantasiverden
 • Syng om drømmeyrker
 • Norskkryss 3-1993, nynorsk
 • Norskkryss 3-1993, bokmål
 • Avgangsprøven i norsk hovedmål 1993
 • Fremmedord som ligner hverandre
 • Kryssordløsninger 2-1993