3/1989

 • Norsk – mange delemner – få timer
 • Kryssordvinnere 2-1989
 • Hulter til bulter-historier
 • Bruk fantasien – fortell
 • Les essay – skriv essay
 • Skriv om noe som (nesten) ikke kan skje
 • Skriv om det
 • Finn ordfeil på plakater og i avisoverskrifter
 • Bokprat stimulerer låne- og leselysten
 • Ta ordet i klassen
 • Aksjon «REN SKRIFT»
 • Bygg opp dikt
 • Klippedikt
 • Lag lysbildeprogram fra lokalmiljøet
 • Små drypp fra lærer til lærer
 • Norskkryss 3-1989, nynorsk
 • Norskkryss 3-1989, bokmål
 • Hva vet du om språk og litteratur?
 • Avgangsprøven i norsk hovedmål 1989
 • Julesangkryss – julekveld 1989
 • «Vi tipper norske ord» – lydprogram
 • Norskkassett nr 4
 • Kryssordløsninger 2-1989
 • Ruteord