2/2010

 • Eksamen i norsk 2010 – uvanlig vide oppgaver
 • Eksamensoppgavene 2010 – skjønnlitteratur og sakprosa
 • Nynorsk autokorrektur
 • Omtale: Den tredje tekstsamlingen i Kontekst-serien
 • Rollekort som skrivehjelp
 • Kommaoppgaver knyttet til nyord (bokmål og nynorsk)
 • Bli-kjent-øvelser til skolestart (bokmål og nynorsk)
 • Ordbokøvelser (bokmål og nynorsk)
 • Omtale: Håndbok for André av Yngve Sæther
 • Tips om undervisningsmateriell – filmmediet
 • Oppgaver om norsk filmhistorie (bokmål og nynorsk)
 • Quiz om norsk film
 • Fleip eller fakta om filmvirkemidler
 • Omtale: Litteratur i det flerkulturelle klasserommet
 • Ny satsning i Norsknytt – studieark til romaner
 • Omtale: Jakten av Baroch Tendler
 • Jakten – handlingsreferat
 • Jakten – diskusjonsoppgaver
 • Jakten – fordypningsoppgaver
 • Korrekturkryssord (bokmål og nynorsk)
 • Fasitsider