2/2001

 • Europeisk språkår 2001 
 • Solskjær og Ibsen er best kjent 
 • Kryssordvinnere 1 – 2001 
 • Teksten må kommunisere 
 • Litterære virkemidler, sammenligning 
 • «Dagboka holder orden på livet mitt» 
 • Enketen – intervjuets lillebror 
 • Bløte «to-linjere» råstoff til sketsjer 
 • Putt ei novelle på «Gangerolfen» 
 • Tegninger blir tekster 
 • Elektroniske ordbøker gir rettskrivingshjelp 
 • Tillatt på bokmål? 
 • Nynorsk miniordliste 
 • Fra lærer til lærer
  • Boka som vokser – elevene skriver
  • Meningsfylt arbeid ved prøver
  • Bildeboka er velegnet i grannespråkopplæringa  
 • Henrik Ibsen, mennesket bak masken
 • NORSKNYTTS MIDTSIDER 
 • Europeisk språkår 2001 Du forstår spansk 
 • Sett sekstien sjangrer på plass
 • Sjangerarbeidsark 
 • Bygg ei fortelling/Fold ut ei skjelettfortelling 
 • Ord som er sammen 
 • Norskkryss 2 – 2001, nynorsk 
 • Norskkryss 2 – 2001, bokmål 
 • Tentamen i norsk, bokmål, langsvar 
 • Tretti spørsmål om språk og litteratur, pararbeid 
 • Ruteord, emne fremmedord 
 • Syng og skriv: Forfattersanger 
 • Kryssordløsninger 1- 2001