2/1998

 • IT krever gode språklige ferdigheter
 • Kur mot nynorskhat
 • Kryssordvinnere 1-1998
 • Vurdering av elevtekster på 8. trinn
 • Nasjonalt læremiddelsenter gir veiledning om IT i skolen
 • Prosjektarbeid
 • Øvingsark i bruk av telefon
 • Små drypp fra lærer til lærer
  • Svapatipak, hva er det?
  • Lærerens private lille nynorskordliste
  • Spill små pantomimer
  • Oppmuntring på gule lapper
 • Logg til refleksjon og kommunikasjon
 • Moro med nyord
 • Lær mer av Henrik Ibsen – skriv en dialog
  • «Peer du lyver» – elevtekst
 • Tema: Vann – alt liv trenger vann
 • Skriv korttekster i mange sjangrer
 • Den store ordjakta 2
 • Limericker hulter til bulter
 • Gjendikt fra dansk og svensk
 • Tegninger blir tekster
 • Intervju om leseinteresser – pararbeid
 • Norskkryss, nynorsk
 • Norskkryss, bokmål
 • Tentamen i norsk
 • Bruk oppslagsbøker, øvingsark, atlas
 • Rettskrivingstippekupong for de glupe
 • Syng og skriv: Blyg junitrall
 • Kryssordløsninger 1-1998