2/1997

 • Norsk – skolens sentrale fag, også i L97
 • Kryssordvinnere i Norsknytt 1-1997
 • «Morsmålet – krev ulike uttrykksformer og arbeidsmåtar»
 • Sentrale punkter i L97
 • Kjære åttendeklassing
  • Oppgaver
 • » – byrje å bruke sidemålet som arbeidsspråk»
  • Oppgaver
 • Grammatikk – «eit språk om språket»
  • Oppgaver
 • Tema: Du, klassen og nærmiljøet
  • Du presenterer deg selv
  • Din klasse
  • Ditt nærmiljø
 • Hvordan kan DU gjøre læringsmiljøet i klassen bedre?
 • Norsknytts midtsider: Den store ordjakta
 • Fortell ei historie
 • Vi bygger ei fortelling
  • Fold ut ei skjeletthistorie
 • Tema: Om å være redd
 • Norskkryss 2-1997, nynorsk
 • Norskkryss 2-1997, bokmål
 • Norsk tentamen, bokmål
 • Skriv verbdikt
 • Hvordan slutter diktet?
 • Ferie-rap, framfør og skriv
 • Løsninger på kryssord i Norsknytt 1-1997