2/1994

 • Beskriv de «ubeskrivelige» gyldne øyeblikkene
 • Kryssordvinnere 1-1994
 • Lag først et tankekart
 • Er det tillatt å bruke orda betennelse og gebursdag på nynorsk?
 • Nynorsk og bokmål er varianter av norsk språk
 • Torill Thorstad Hauger – en forfatter som gjør historia levende
  • For Norsknytt av Anne-Kristin Aarflot
 • Slik gjør jeg det – små drypp fra lærer til lærer
  • Tankekart – også som klassearbeid
  • Bokstavlek motiverer til å bruke ordliste
  • Sjetteklassinger er fortellingsfadre for førsteklassinger
 • Trines biodikt
 • Rygg skole i Steinkjer skriv bøker og lagar video
 • Øving i bruk av ordliste
  • Emne: Fremmedord
 • Vi bygger ei fortelling
  • Fold ut ei skjelettfortelling
 • Høytlesing er verdifullt, men varierer metodene
 • Norskkryss 2-1994, nynorsk
 • Norskkryss 2-1994, bokmål
 • Tentamensoppgaver i norsk
 • Ferierap – framfør ferierapen, skriv etterpå
 • Tipp grannespråkord
 • Hva vet du om språket vårt? Spørreark
 • Kryssordløsninger 1-1994