2/1989

 • Hvorfor står ikke basisfaget norsk øverst på «fagtoppen»?
 • Kryssordvinnere 1-1989
 • Ord som hører sammen – utfyllingsoppgave
 • Fri skriving skal ha en sentral plass
 • Boka om meg selv
 • Femraderen – diktet som er lett å skrive
 • Kritisk gjensyn med minnebøker
 • Småvers med hol i
 • La elevene bruke ordliste også ved avgangsprøven i norsk hovedmål
 • Øvingsark i rettskriving og ordkunnskap bokmål/nynorsk
 • Arbeidsprogram i skriftforming
 • «Min skrift» – vurderingsskjema i skriftforming
 • Ungdomsbøker om trafikkdøden
 • Hvorfor er grannespråkundervisning nødvendig?
 • Vi forstår islandsk – ordtippekupong
 • Tipp svenske «turistord»
 • Norskkryss 2-1989, nynorsk
 • Norskkryss 2-1989, bokmål
 • Tentamen i norsk hovedmål
 • Løsning på norskkryss 1-1989
 • Takk for brev til «Norskfaget»
 • Norskkassett nr 3