1/2015

 • Tilbakemelding til norsklæreren
 • Norm‐prosjektet
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Spørsmålsark om lesing
 • Spørsmålsark om lytting
 • Spørsmålsark om skriving
 • Spørsmålsark om munnleg aktivitet
 • Spørsmålsark om digitale ferdigheter
 • Tips til forberedelsesdagen
 • Hjelpeark til forberedelsesdagen – sammendrag
 • Hjelpeark til forberedelsesdagen – skrivemuligheter
 • Tips til eksamensdagen
 • Faste fraser til sammenlikningsoppgaver
 • Word‐hjelpen
 • Feilfinningsteknikker i Word
 • Omsetjingskryss
 • Svenske‐quiz
 • Fasitsider