1/2010

 • Nye læreplanmål i norsk – og ny læreplan i Danmark
 • Ny læreplan i Sverige
 • Radioteatret i NRK med tolv mini-grøssere på nettet
 • Hørespill i norskfaget
 • Skriveoppgaver – sakprosaoppgaver på nynorsk
 • Skriveoppgaver – skjønnlitterære oppgaver på bokmål
 • Bjørnstjerne Bjørnson: Diskusjonsinnlegg
 • B. Bjørnson: Quiz
 • B. Bjørnson: Kildelisteoppgaver
 • B. Bjørnson: Opplesningskonkurranse
 • B. Bjørnson: Sjangeroppgaver
 • B. Bjørnson: Kryssord
 • B. Bjørnson: «Et slemt barndomsminne» (klipp og sorter)
 • B. Bjørnson: «Råhet» (leserinnlegg med elevoppgaver)
 • B. Bjørnson: Halvferdige setninger – sett inn fremmedord
 • Setningsanalyse (BM: «En glad gutt» NN)
 • Setningsleddkryss: subjekt/objekt/verbal/adverbial (NN)
 • Setningsleddkryss (nynorsk og bokmål)
 • Motsetningskryssord (nynorsk og bokmål)
 • Spillomtaler: Brettspill i norskfaget
 • Fasitsider