1/2003

 • Større vekt på basiskunnskapene?  
 • Kryssordløsninger – Norsknytt 4-2002   
 • Ord om boka og leseren  
 • Fra lærer til lærer:
  • «Sanger fra rom 22»   
  • Det må settes av tid til lesing    Klistrelapper
  • til hjelp når teksten skal disponeres   
  • Slitsomt å være forfatter  
 • Ludvig Holberg mye mer enn komediedikter  
 • Dikt på mange måter, forslag til aktiviteter  
 • Slik kan vi starte med diktskriving  
 • Bokomtaler av to bøker  
 • Ordbank, vurderingsord 
 • Vi ser på de tre største ordklassene 
 • Oppgaver om de tre største ordklassene 
 • Ordspråk – sjangeren som viderefører livsvisdom 
 • Oppgaver om ordspråk 
 • Svenske smil 2 
 • Oppgaver om svenske smil 
 • Vurdering av skrifta di, et arbeidsprogram 
 • Vurderingsskjema om håndskrift 
 • Sett fremmedord i rett rubrikk, pararbeid 
 • Synonym og antonym på kryss og tvers 
 • Finn ordfeil på plakater og i avisoverskrifter 
 • Veger inn i skjønnlitteraturen 
 • Norskkryss 1 – 2003, nynorsk 
 • Norskkryss 1 – 2003, bokmål 
 • Tentamen i norsk, bokmål 
 • Hva vet du om litteratur og språk? 
 • Bruk oppslagsbøker, øvingsark 
 • Syng og skriv: Full måne 
 • Kryssordløsninger i Norsknytt 4-2002