1-2/2021

 • Bokomtale: Hva skjer i norsktimene?
 • Om læreplan og læremidler
 • Spørsmål å stille ved læremiddelvalg
 • Omtale av læreverket Fabel 8–10
 • Omtale av læreverket Norsk 8–10
 • Omtale av læreverket Kontekst 8–10
 • Omtale av tekstsamlingen Kontekst Tekster 5
 • Omtale av læreverket Synopsis 8–10
 • Omtale av leseboka Synopsis 8–10
 • Omtale av TV2s Elevkanalen
 • Kommentar til læreplanens kompetansemål
 • Hva er gode treårsplaner?
 • Utkast til treårsplaner
 • Norsknytts innpill om treårsplan for norskfaget
 • Hvordan håndterer vi karakterklager?
 • Grunnleggende ferdigheter – muntlig
 • Grunnleggende ferdigheter – skriftlig
 • Grunnleggende ferdigheter – lesing
 • Grunnleggende ferdigheter – digitale ferdigheter
 • De nye vurderingstekstene
 • Kommentar til den nye eksamensformen
 • Eksempeloppgavesett – hovedmål
 • Eksempeloppgavesett – sidemål
 • Kommentar til forberedelsesdelen
 • Forberedelsesark
 • Kommentar til tidligere gitte eksamenssett
 • Eksamenssettene fra 2020
 • Eksamenssettene fra 2021
 • Fra formålet med faget