1-2/2019

 • Fagfornyelsen og den nye norsklæreplanen
 • Den nye norsklæreplanen + kommentarer til målene
 • Språklige kvaliteter i elevtekster
 • Ord for å beskrive språk og stil
 • Nye eksamensformer på trappene + eksamensresultater
 • Hvordan bruke elevenes eksamenssvar i klasserommet?
 • Vurderingsskjema til skriftlig eksamen
 • Eksamensoppgavene for ungdomstrinnet 2019
 • De 11 eksamenssvarene: Hva gjør dem interessante?
 • De 11 eksamenssvarene: Karakterbegrunnelser
 • Bentes hovedmålsbesvarelse på bokmål + oppgaver
 • Blendas hovedmålsbesvarelse på bokmål + oppgaver
 • Baraks hovedmålsbesvarelse på bokmål + oppgaver
 • Bastians hovedmålsbesvarelse på bokmål + oppgaver
 • Brynhilds hovedmålsbesvarelse på bokmål + oppgaver
 • Brages hovedmålsbesvarelse på bokmål + oppgaver
 • Svantes sidemålsbesvarelse på bokmål + oppgaver
 • Sabrinas sidemålsbesvarelse på bokmål + oppgaver
 • Siverts sidemålsbesvarelse på bokmål + oppgaver
 • Sanders sidemålsbesvarelse på bokmål + oppgaver
 • Samuels sidemålsbesvarelse på bokmål + oppgaver
 • 55 En Vg3-elevs svar på A1-oppgaven (hovedmålsdagen)
 • En Vg3-elevs svar på A1-oppgaven (sidemålsdagen)
 • Fasitsider