1-2/2014

 • Lesesenterets staveprøve
 • Bokomtale: «Gode skrivestrategier»
 • Bokomtale: Nye bøker i Kontekst-serien
 • Bokomtale: Skjønnlitterære utgivelser
 • Fotball-­quiz
 • Bokomtaler: Prøysen-­bøker
 • Prøysen-­quiz
 • Om bruk av retteskjemaer
 • Feilfinningsprøve om den første verdenskrig
 • Oversettelsesoppgave – ungdomsspråk
 • Oversettelsesoppgave – Twitter-meldinger
 • Oversettelsesoppgave – håndskrift
 • Moderniseringsoppgave – Snorres kongesaga
 • Bruk av store og små bokstaver – bokmål
 • Bruk av store og små bokstaver – nynorsk
 • Falske venner fra Danmark
 • Falske venner fra Sverige
 • Falske venner fra England
 • Om skriftlig eksamen i norsk våren 2014
 • Spørsmål i førskrivingsfasen (A1,hovedmål)
 • Skille mellom relevant og irrelevant(A1,sidemål)
 • Eksempelsvar (A1,sidemål)
 • Sjekk av oppgavebestilling (A2,sidemål)
 • Tolkning av B-­oppgaver
 • Layoutkrav
 • Lesing av oppgavetekst
 • Vurdering av innledninger (B1,norsk hovedmål)
 • Valg av hovedperson (B2,norsk hovedmål)
 • Eksempeltekst (B3,norsk hovedmål)
 • Spørsmål i førskrivingsfasen (B4,norsk hovedmål)
 • Bruk av egne nynorskerfaringer («B5»,norsksidemål)
 • Bruk av kontraster («B6»,norsk sidemål)
 • Spørsmål i førskrivingsfasen («B7»,norsksidemål)
 • Spenningsoppbygging («B7»,norsk sidemål)
 • Begrepskort