1-2/2011

 • Utvalgsprøver i skriving fra høsten 2012
 • Ny nynorsk rettskriving fra 1. august2012
 • Eksempelark med gammel og ny rettskriving
 • Skriftlig eksamen i norsk
 • Vurderingsskjema til skriftlig eksamen
 • Revisjon av læreplanen
 • Nye valgfag, noe for norsklærer?
 • Krav til innhold ved muntlig eksamen
 • Dansk sjangerinndeling til muntlig eksamen
 • Huskeliste for filmanalyse
 • Skandinaviske kortfilmer på YouTube
 • Norsk kort 2010
 • Norsk kort 2011
 • Omtale: Norsk 1-2-3
 • Omtale: Norsk fordypning
 • PISAs digitale leseprøve
 • Tips om informasjonssøk
 • Informasjonssøk om teater
 • Informasjonssøk om Henrik Ibsen
 • Viktige Ibsen-tekster
 • Viktige Ibsen-årstall
 • Om nynorsktestene
 • Nynorsktester – mest knyttet til ordklasser
 • Personkryssord
 • Preteritumskryss med ofte feilbøyde verb (nynorsk)
 • Kryssord med dataord
 • Fasitsider