1-2/2009

 • Kraftig innstramming: Færre får fritak fra karakter i sidemålet
 • Ny veiledning til læreplanen
 • Lokale korrekturoppdrag
 • Med dataen som rettehjelp
 • Nynorsk rettenøkkel
 • Søk-og-erstatt-lister
 • Om språksjekken
 • Språksjekken
 • Avsnittets byggeklosser
 • Hamburgeravsnitt
 • Den gode starten — ulike innledninger
 • Skriveråd:— Bokmål
 • Skriveråd:— Bynorsk
 • Bokomtale: Nynorskpå nytt
 • Slik lager du en kildeliste
 • Muntlige ferdigheter – fire former
 • Muntlige ferdigheter – par
 • Muntlige ferdigheter – grupperoller
 • Muntlige ferdigheter – rollekort
 • Muntlige ferdigheter – sammendrag
 • Muntlige ferdigheter – møtekultur
 • Karakterbeskrivelser – norsk muntlig
 • Forledd og etterledd
 • Antonym eller synonym
 • Nynorsk preteritumskryss
 • Motsetningskryss på bokmål
 • Motsetningskryss på nynorsk
 • Ein-skal-ut-oppgåver
 • Forkortingskryss (nynorsk)
 • Forkortelseskryss (bokmål)