1/1995

 • Reklame – vår tids mest leste litteratur
 • Rollespill forebygger mobbing
 • Premievinnere, kryssord i Norsknytt 4-1994
 • «Ideboka mi» – ei bok som gir varig glede
 • «Nytt» norskfag om to år – planarbeidet er i gang
 • Prosjektarbeid vil stå sentralt i den nye læreplanen
 • Eksempel på prosjektarbeid
  • Klassen lager lysbildeprogram fra lokalmiljøet
  • Friminuttet – det mest tidkrevende «faget» i skolen
  • Spørreskjema om elevenes syn på friminuttet
 • Seriebøker – spenningslitteratur fra samlebåndet – for Norsknytt ved Anne-Kristin Aarflot
 • Fremmedord som hører sammen
 • Ta øvingstimer med ordlista – det lønner seg
  • Oppgaveark i bruk av ordliste
 • Rollespill hjelper oss til å se flere sider av ei sak
 • Norsk er det beste språket for nordmenn
 • Slik gjør jeg det – små drypp fra lærer til lærer
  • Norsk språkhistorie, et kronologisk skjema
 • Dikttoppen – alfabetdikt
 • Magnetorddikt
 • Norskkryss 1-1995, nynorsk
 • Norskkryss 1-1995, bokmål
 • Tentamen i norsk hovedmål. Ungdomssida i Dagsposten
 • Rett på språkvitser
 • Rettskrivingskupong for de glupe
 • Syng og skriv: Brevet fra Stine
 • Kryssordløsning, Norsknytt 4_1994