1/1993

 • Skolene må ta aktivt del i bokåret 1993
 • Kryssordvinnere 4-1992
 • Hulter til bulter-historier
 • Råd fra forfattere: Les,les, les! Skriv, skriv, skriv!
 • Lær av Ludvig Holberg – skriv en monolog
 • Lær av Henrik Ibsen – skriv en dialog
 • Skriv en brukssjangertekst
 • Skjønnlitteraturen gjør det lettere å snakke om problemer
 • Putt en novelle på Traskesnakkereren (Gange-Rolfen)
 • Fri skriving skal ha en sentral plass i norskfaget
  • Fra stikkord til tekster i mange sjangrer
  • Fra tegning til tekster
  • Snakkebobler fyllesmed tekst
 • Ungdomsbøker 1992, tippeark
  • Utarbeidet av Gudlaug Bosnes
 • Bli kjent med årets bøker 1992, ruteord
  • Utarbeidet av Gudlaug Bosnes
 • Arbeidsprogram i skriftforming
 • Skriv klassedikt
 • Skriv verbdikt
 • Nyttig å forstå fremmedord
 • Norskkryss 1-1993, nynorsk
 • Norskkryss 1-1993, bokmål
 • Tentamensoppgaver i norsk hovedmål, BOKÅRET 1993
 • Søtsak-rap-les og skriv
 • Ordleken DOBBELTORD
 • Ordjakt
 • Kryssordløsninger 4-1992