1/1991

 • En million timer til stilretting – bortkastet arbeidstid?
 • Kryssordvinnere 3-1990
 • Sagt om norskundervisning, sagt om det å skrive
 • Ikke begynn med begynnelsen
 • Dikt blir skuespill
 • Avisnotisen – saklig og kort
 • Avisnotiser om mye og mangt
 • Tekstside og oppgaveark
 • Vi planlegger en artikkel om årstidene
  • Tekstside og oppgaveark
 • Små drypp fra lærer til lærer
  • Norsklærerens notat/tankebok
  • Bruk de gule lappene når du retter
  • Husk hattene og løsnesene
  • Lesing og skriving må gå hånd i hånd
 • Personsang: Bilder av medmennesker
 • Hva heter det på dansk og svensk?
 • Rettskrivingstippekupong for de glupe
 • Hva vet du om språk og litteratur?
 • Lag viser – bruk orda i ordsekkene
 • Norskkryss 1-1991, nynorsk
 • Norskkryss 1-1991, bokmål
 • Forslag til tentamensoppgaver
 • Balders død
 • Norskkassett nr 8: «Vi tipper eventyr»
 • Litterær rebus – norske diktere på 1800-og 1900-tallet
 • Sett fremmedord på rett plass
 • Kryssordløsninger 3-1990
 • Ordjakt -ordbingo