Gode endringer i regelverket om vurdering
 Publikasjoner 

Skoleåret 2015/2016 bringer med seg endringer når det gjelder forholdet mellom
underveisvurdering og sluttvurdering.

De siste årene har norsklærere på ungdomstrinnet bare kunnet bruke vurderingssituasjoner fra vårhalvåret på tiende trinn som grunnlag for standpunktkarakteren. Fra nå av skal læreren også kunne trekke inn elevprestasjoner fra tidligere halvår – dersom dette er til gunst for eleven. For både norsklærere og elever på tiende trinn kan denne nye ordningen innebære et mindre heseblesende vårhalvår. Mye mulig ordningen også medføre et bredere vurderingsgrunnlag og mer varierte arbeidsmåter gjennom skoleåret. For eksempel vil det høsten 2015 være mulig å legge opp til ulike former for fordypningsarbeid (kortfilmproduksjon, litterær fordypning, osv.) som kan brukes som en del av vurderingsgrunnlaget. Mer om dette temaet kommer i neste nummer av Norsknytt.

I dette første nummeret av 2015-årgangen byr vi på litt av hvert. Blant annet inviterer vi elevene til å vurdere norskundervisningen ved å skrive tekster til norsklæreren i ulike sjangrer. Ideen er inspirert av førsteamanuensis Marthe Blikstad-Balas ved UiO, som på LNUs landskonferanse i Tromsø oppfordret til bruk av kreative tilbakemeldinger, også fra elevhold. Når elevene selv får velge sjangeren de vil bruke for å formidle tankene sine om norskundervisningen, kan læreren få flere aha-opplevelser enn vanlig!

I dette nummeret vier vi også plass til NORM-prosjektet, som skal ha medført betydelig forbedret skriveopplæring ved mange barneskoler rundt om i landet. Er prosjektet så vellykket som de første resultatene tyder på, vil også ungdomsskolelærere snart merke at noe gledelig har skjedd med elevenes skriveferdigheter. De klare forventningsnormene kan blant annet brukes som utgangspunkt for samtaler mellom barneskolelærere og ungdomsskolelærere.

Temaet for skriftlig eksamen i 2015 var «sult». Eksamensresultatene viser at jentene har fått klart bedre karaktergjennomsnitt enn guttene både på hovedmålsdagen (3,8 vs. 3,2) og på sidemålsdagen (3,4 vs. 2,9). Mange norsklærere bruker forberedelsesmateriellet og eksamensoppgavene om høsten for å vise elevene hva som venter dem. I dette  Norsknyttnummeret bringer vi generelle tips om bruken av forberedelsesdagen og eksamensdagen.

Arbeid med nynorsk rettskrivning krever tid. To kryssord i A3-format kan være en god hjelp og en litt morsom arbeidsmåte for de elevene som har nynorsk som sidemål. Elevene skal bruke stikkordene på bokmål til å finne fram til løsningsordene på nynorsk: Bare den korrekte stavemåten vil hjelpe elevene til å fylle ut hele kryssordet – også kontrollordet.

Helt til slutt i nummeret har vi plassert en Sverige-quiz. Hensikten med denne er først og fremst å gi elevene litt kulturkunnskap om nabolandet vårt – og en dose underholdning.